Op zoek naar een ‘beste benadering’

Wanda van Esbroek & Marloes van Engen

Organisaties die een diversiteitsbeleid willen voeren, moeten goed weten hoe het met de positie en status van etnische minderheden en autochtonen is gesteld, omdat een lage status vaak leidt tot gevoelens van onrechtvaardigheid. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit van Tilburg. Effectief diversiteitsmanagement behelst de implementatie van systemen en praktijken die de voordelen van diversiteit voor de mensen en de organisatie maximaliseren en de nadelen minimaliseren. Het is dus belangrijk hoe werknemers verschillende vormen van beleid ervaren in termen van rechtvaardigheid. Er zijn verschillende soorten beleid. Een achterstandenbeleid richt zich op het wegwerken van achterstanden van doelgroepen. Een ander beleid richt zich op het omvormen van negatieve attitudes van de meerderheid ten opzichte van etnische minderheden of richt zich op het aanpakken van uitsluitingsmechanismen van organisatiesystemen en praktijken. In een multiculturalismebeleid staat het leren van elkaars culturele achtergronden en hoe hiermee om te gaan centraal. Bij competentiemanagement ten slotte staan individuele kwaliteiten centraal. De ideale vorm van diversiteit is een combinatie van competentiemanagement en de multiculturalismevariant.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.