Een ‘loopbaan-APK’ kan inzicht geven in hoe het gesteld is met de skills en kansen op de arbeidsmarkt van een werknemer. Er bestaan veel verschillende APK’s en deelnemers zijn over het algemeen positief, blijkt uit onderzoek van Sarah Detaille van de HAN University of Applied Sciences. Voor een beter beeld beveelt ze aan meer onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende instrumenten te doen. En te zorgen voor onafhankelijke begeleiding.

Lastig kiezen

In Nederland zijn wel zo’n honderd verschillende APK’s. Ze helpen individuen om inzicht te krijgen in de waarde van de eigen vaardigheden. Op basis daarvan kan een werknemer toekomstgerichte loopbaankeuzes maken. Een goed overzicht van de verschillende instrumenten. Daardoor is het voor HR-professionals die overwegen een dergelijk instrument aan te bieden lastig kiezen. Het onderzoek van Detaille, Nijman, Buijs en Sanders beschrijft ongeveer 100 loopbaan APK-instrumenten. Vijftien daarvan zijn nader geanalyseerd in interviews, focusgroepen en online enquêtes.  

 

Bewustwording

De onderzochte instrumenten bestaan vaak uit een (digitale) vragenlijst, gecombineerd met een of enkele gesprekken. Ze richten zich meestal gericht op werknemers met een afgeronde opleiding op minimaal mbo-2-niveau. Belangrijkste doel van een APK-instrument is bewustwording van de eigen kwaliteiten en kansen op de arbeidsmarkt. De meeste deelnemers zijn positief over de instrumenten. Onafhankelijke begeleiding in het gebruik ervan is daarbij een belangrijke succesfactor.

Weinig evaluatie

Vraagtekens zijn er vooral bij de kwaliteit van de instrumenten, omdat een gedegen wetenschappelijke onderbouwing of evaluatie ervan nogal eens ontbreekt. Hoewel er in een aantal instrumenten wel gebruikgemaakt wordt van gevalideerde assessments, vindt er maar weinig evaluatie plaats op de effectiviteit van de instrumenten. Daarom beveelt Detaille aan te zorgen voor goede en onafhankelijke begeleiding bij de APK’s, en om verder onderzoek te doen naar de effectiviteit van loopbaan APK’s.

Auteurs

Dr. Sarah Detaille, Dr. Derk-Jan Nijman, Edwin Buijs (MSc) en Dr. Jos Sanders zijn verbonden aan de HAN University of Applied Sciences. Respectievelijk als associate lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs, senior onderzoeker HRD, junior onderzoeker HRD en lector Leren tijdens de beroepsloopbaan. Jouke Post (MSc) is senior onderzoeker aan de Academie Mens en Arbeid van Saxion University of Applied Sciences.

Download hier het volledige artikel (pdf)