Een evaluatieonderzoek naar de intenties, belemmeringen, stimulansen en opbrengsten van een leertraject

Auteurs: Luca Lopes de Leao Laguna en Martha Meerman

Editie 2016, nr. 1

‘Practitioner research’, ofwel onderzoekend werken, door HRM’ers in de eigen werkprak-tijk kan een krachtig instrument zijn om binnen organisaties meer kennis te creëren over de effectiviteit van HRM-beleid en –interventies en is mogelijk een manier om het gat tussen HR-wetenschap en de HR-praktijk te verkleinen. Dit artikel is een eerste aanzet om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de intentie om onderzoekend te werken en gaat in op de randvoorwaarden die van belang zijn om binnen de HRM-praktijk onderzoekend werken als leerinstrument in te zetten. Dit gebeurt aan de hand van een evaluatie van twee trajecten waarbij HRM’ers onder begeleiding zelf onderzoek hebben uitgevoerd in hun eigen werkpraktijk.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.