Strategische personeelsplanning tussen schijn en werkelijkheid

Strategische personeelsplanning is onmiskenbaar een trend binnen Human Resource Management. Hoewel de basis voor het plannen van personeelsstromen al reeds decennia geleden werd gelegd, is pas de laatste jaren de discussie erover binnen het bedrijfsleven fors toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toenemend gevoel van onrust bij bedrijven of er nog voldoende talent op de arbeidsmarkt beschikbaar is om de strategische doelstellingen te kunnen blijven bereiken. De vraag is of implementatie van strategische personeelsplanning (SPP) de oplossing voor die vraag is. Als dat zo zou zijn, zou men mogen verwachten dat het daadwerkelijke gebruik van planningsmethoden een grotere vlucht zou hebben genomen dan nu het geval is.

2019-02-18T08:43:20+00:0017 / 06 / 2014|Tags: , , |