Editie 2010, nr. 4

Inge Bleijenbergh, Marloes van Engen, Lodewijk Schulte, Eelke Blonk

Veel organisaties die streven naar een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de top van hun organisatie zijn op zoek naar maatwerkinterventies. In dit artikel bespreken we hoe we aangrijpingspunten voor genderbeleid hebben gedestilleerd uit een multimethode-onderzoek naar instroom, doorstroom en uitstroom van vrouwen naar hogere wetenschappelijke functies aan een Nederlandse universiteit. Hierbij hebben we een modelbouwmethode gebruikt om de kennis van het onderzoeksmateriaal te integreren. Op basis van een analyse van 44 semigestructureerde interviews en tien focusgroepen met wetenschappers van vijf faculteiten is een causaal model gebouwd van de loopbaanprocessen. Het model laat zien dat de loopbanen van vrouwen kunnen worden gestimuleerd door een grotere zichtbaarheid van vrouwen in topposities, terwijl de aanwezigheid van masculiene gedragsnormen en een gebrek aan steun van leidinggevenden deze afremmen. Aangrijpingspunten voor beleid hadden betrekking op het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwen, het bijstellen van prestatienormen aan daadwerkelijk gewerkte arbeidstijd, het garanderen van die taken die belangrijk zijn voor loopbanen bij zorgverlof, het vergroten van de aandacht van leidinggevenden voor genderprocessen, het gericht scouten van vrouwelijk talent, het investeren in netwerken van vrouwen en het hanteren van een individueel loopbaanbeginsel. Het bestuur van deze universiteit heeft deze aangrijpingspunten benut om zijn beleid op deze onderdelen te wijzigen.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.