Artikel
Editie 2007, nr. 1

René Schalk, Jeroen de Jong, Charissa Freese

HR-functionarissen spelen een belangrijke rol in het expliciteren van het psychologisch contract tussen werkgever en werknemer. Vaak komt het voor dat psychologische contracten onbesproken blijven en niet geëxpliciteerd worden. In de praktijk kan dit leiden tot teleurstellingen en al dan niet vermeende ‘contractbreuk’. Een goed psychologisch contract waarin de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn vastgelegd, leidt daarentegen tot een productieve uitwisseling tussen werkgever en werknemer. Door regelmatig de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen te communiceren wordt ook voorkomen dat niet vastgesteld kan worden of een ervaren contractbreuk het gevolg is van verkeerde verwachtingen of van niet nagekomen beloften. Het probleem is dat er naar de onderliggende kenmerken van het psychologische contract maar weinig onderzoek is gedaan en er geen eenduidige definitie gehanteerd kan worden. Ook is het moeilijk een duidelijk onderscheid te maken tussen transactionele, relationele of transitionele contracten. Zo is het de vraag in hoeverre een training of scholing concreet en geldelijk of een belofte op de lange termijn is. Ook kunnen psychologische contracten verschillen in de manier waarop ze gemeten worden: inhoudgeoriënteerd, kenmerkgeoriënteerd of evaluatiegeoriënteerd.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.