Risicomanagement heeft iets stoffigs. Het wordt geassocieerd met statische en grootse analyses vanuit potentiële bedreigingen. Risicomanagers zijn vanuit dat beeld mensen die ‘spaken in het wiel’ kunnen steken en die een proces vertragen. Risicomanagement is een professionele discipline in (hoog-)risico-bedrijfstakken zoals olieproductie en procesindustrie. Maar ook in het projectmanagement zie je risicomanagement terugkomen. Martin van Staveren pakt het risicomanagement vanuit twee verfrissende invalshoeken op. Enerzijds de combinatie met leiderschap. En anderzijds de verbreding van de gangbare definitie van risico’s: niet meer uitsluitend bedreigingen, maar ook kansen. Risicogestuurd leiderschap is een vorm van aansturing die kansen pakt en bedreigingen mitigeert. En die het stigma van ‘stoffig’ risicomanagement van zich afwerpt.