Mannen en vrouwen beleven pensionering anders

Artikel
Editie 2007, nr. 4

Hanna van Solinge & Kène Henkens

Mannen en vrouwen beleven hun pensionering anders. Dit stellen onderzoekers van het Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI). Hoewel uittreding van oudere werknemers in het kader van de vergrijzing sterk in de belangstelling staat, is er maar weinig bekend over de positie van oudere vrouwen op de arbeidsmarkt. Uit de studie van het NIDI blijkt echter dat er significante sekseverschillen zijn in het uittredingsproces. Wat opvalt is dat vrouwen meer moeite hebben zich aan te passen aan hun pensionering. Dit komt waarschijnlijk door de sterkere binding met het werk en de sociale contacten met collega’s. Gebrek aan controle over de transitie vormt een belangrijke risicofactor. Het gaat daarbij zowel om daadwerkelijke controle (bijvoorbeeld in het geval van onvrijwillige pensionering) als om gepercipieerde controle (het hebben van weinig vertrouwen in het eigen vermogen om met veranderingen om te gaan). Toch is pensionering uiteindelijk ook voor de meeste vrouwen een positieve ervaring. In hun besluitvorming over pensionering zijn vrouwen voorts veel minder afhankelijk van de mening van anderen dan hun mannelijke collega’s.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.