Editie 2011, nr. 4

Gertrud Lemmens & Rob Gründemann

Hogescholen staan voor een grote uitdaging. Volgens de Referentieraming 2010 van het ministerie van OCW zal het aantal HBO studenten de komende jaren fors groeien. Dit gaat gepaard met een toename in vraag naar arbeid (docenten). Daarnaast moet een vervanging van arbeid gerealiseerd worden als gevolg van de uitstroom van oudere werknemers uit het HBO (Zestor, 2009). Bovendien maken hogescholen een transitie door van onderwijsorganisatie naar een kennisorganisatie. Dit alles heeft grote gevolgen voor het HRM-beleid van de komende jaren. Een van de grootste uitdagingen is het opbouwen van een personeelsbestand met voldoende gekwalificeerde medewerkers. In dit kader heeft het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties van de HU in samenwerking met Bureau Talent (het loopbaan – en professionaliseringsbureau van de Hogeschool Utrecht) een inventariserend kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder docenten in de leeftijd van 45 jaar en ouder. In 2009 gaat het HU breed om 1280 docenten op een totaal van 1953. Dat is 66 procent van de docenten. Door middel van diepte interviews is bij tien docenten van één faculteit informatie verzameld. Informatie over hun werkbeleving en loopbaanperspectief in een context die in een snel tempo veeleisender wordt. Vervolgens is op basis van de resultaten een interventie voorgesteld met als doel een methodiek te ontwikkelen om senioren competent en geïnspireerd te laten doorwerken. In dit artikel beschrijven we de resultaten van het onderzoek. We starten met een schets van de context, het HBO in relatie tot HRD-ontwikkeling. Vervolgens gaan we in op de opzet van het onderzoek en de bespreking van de resultaten. Gevolgd door een discussie over de consequenties van de resultaten voor de organisatie en een mogelijke oplossingsrichting. We sluiten af met conclusies, discussie en aanbevelingen voor verdere stappen.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.