>Van de redactie
Evers en Freese gaan in op de vraag op welk niveau strategische personeelsplanning (SPP) geïmplementeerd moet worden. Doe je dat centraal of decentraal? Ook belichten zij de verschillende rollen van de betrokken partijen in het planningsproces. Uit een uitgebreide casestudy bij universiteiten worden succes- en faalfactoren naar boven gehaald ten aanzien van het (de)centralisatievraagstuk die ook van belang zijn voor andere grote organisaties.

Inleiding
De laatste jaren is al veel geschreven over SPP. SPP is een belangrijk HR-thema. Het wordt als derde prioriteit gezien door 486 HR-managers in Nederland, na kostenbesparingen en opleiding en ontwikkeling (TNS NIPO, 2012). Naar schatting heeft een kwart van de Nederlandse organisaties een proactief beleid ten aanzien van SPP (Evers, Van der Meeren & Gerrichhauzen, 2012).

Meer lezen? Download dan de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.