AOW’er werkt minder vaak dan gepland

Er zijn veel meer mensen die van plan zijn na hun pensioen door te werken dan mensen die dat ook daadwerkelijk doen. Hanna van Solinge kijkt hoe het verschil ontstaat en wat eraan te doen is. Want in de huidige krappe arbeidsmarkt wordt met steeds meer belangstelling gekeken naar de groep gepensioneerden.