In gesprek met… professor Maria Tims

Een gesprek met hoogleraar Maria Tims over de toekomst van werk. Job crafting lijkt noodzakelijk, maar de werkgever moet hier wel de leiding in nemen. Ook executive coaching en kennis over het ontwerpen van werk moet breder gedragen worden om zo werk te kunnen blijven optimaliseren