HRM-evolutie in Nederland en Vlaanderen: 25 jaar in retrospectief

Het vervolgartikel van het Tijdschrift voor HRM onderzoekt de 25-jarige ontwikkeling van HRM-onderzoek in Nederland en Vlaanderen, van institutionele naar organisatorische perspectieven. Het identificeert uitdagingen, toekomstperspectieven en benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen wetenschap en praktijk.