Repliek en Dupliek over De grondslag van HRM

In deze replieken reageren vier experts uit het vakgebied op het recent geplaatste artikel van De Lange, van der Heijden & Prins. Na de replieken, reageren de auteurs van dat artikel in een dupliek op de replieken.