Towards a more inclusive understanding

Talent management is an organization’s line of life: It is of vital importance to organizational viability and business success. In a majority of organizations, talent management aims at maximizing organizational profits by selectively investing in a small group of high-performing, high-potential employees (exclusive approach). In recent years, however, interest in an alternative, more inclusive approach to talent management has been growing because broad investments in talent development across the workforce are deemed effective in enhancing overall employee well-being. While both approaches bring about certain advantages and disadvantages, inclusive talent management is a particularly timely response to pressing issues such as the overall talent scarcity, the hard-to-predict market dynamics, and the trend towards more inclusive human resource management.

——————————————————————————————————————–

Voor hedendaagse organisaties is talentmanagement cruciaal voor de vitaliteit en het succes van de organisatie. In veel organisaties is talentmanagement aanvankelijk gericht op winstmaximalisatie door te investeren in een selecte groep van high potentials en toppresteerders (ofwel: de exclusieve benadering). Echter, tegenwoordig zie je dat de inclusieve benadering, waarin de sterke punten van iedereen worden ontwikkeld en benut en er ook oog is voor het welzijn van de medewerker, steeds meer draagvlak krijgt. In dit Engelstalige artikel legt Christina Meyers uiteen op welke veronderstellingen beide benaderingen zijn gebaseerd, en wat het empirische bewijs is ten aanzien van de effectiviteit. Hoewel beide benaderingen voor- en nadelen hebben, lijkt de inclusieve benadering volgens Meyers het juiste antwoord te zijn op de algehele tekorten aan talent, de moeilijk te voorspellen marktontwikkelingen en de trend richting een meer inclusieve HRM-benadering.