Saniye Çelik

Editie 2015, nr. 2

De business case van diversiteit oftewel het verbinden van diversiteit en diversiteitsbeleid aan de kerndoelen van de organisatie met het streven beter te presteren heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen van publieke organisaties. Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe medewerkers en ‘gebruikers’ (zoals burgers en studenten) van publieke organisaties de business case van diversiteit ervaren. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie business cases, namelijk access & legitimacy (legitimiteit), integration & learning (creativiteit en innovatie) en de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende business cases zich tegelijk kunnen voordoen binnen publieke organisaties. De accenten per business case zijn echter verschillend en A&L als business case blijkt het sterkst naar voren te komen binnen de onderzochte organisaties.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.