Elise Marescaux, Sophie De Winne en Luc Sels.

Editie 2015, nr. 3

Binnen HRM is er steeds meer aandacht voor de individualisering van HR-praktijken. Of het nu gaat om talent management, de balans tussen werk en leven, het managen van diversiteit of leeftijdsbewust personeelsbeleid, het uitgangspunt is vaak dat er rekening gehouden moet worden met individuele kenmerken zoals behoeften, talenten, interesses, prestaties, kennis en vaardigheden van werknemers bij het toekennen en implementeren van HR-praktijken. Dit fenomeen van ‘HR-differentiatie’ leidt er toe dat verschillen worden gecreëerd tussen werknemers op het vlak van opleiding, beloning, flexibiliteit, inspraak, autonomie, etc. HR-differentiatie wordt vaak verondersteld voordelen op te leveren voor de organisatie. Empirisch onderzoek hiernaar is echter schaars. Bovendien wordt nauwelijks stilgestaan bij de mogelijke nadelen van HR-differentiatie. In dit artikel, dat gebaseerd is op recent promotieonderzoek, bespreken we de mogelijke voor- en nadelen van HR-differentiatie. We maken daarbij gebruik van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en formuleren enkele aanbevelingen voor de praktijk.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.