Editie 2011, nr. 4

Saniye Celik, Tanachia Ashikali, Sandra Groeneveld

In reactie op de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt voeren publieke organisaties vaak diversiteitsbeleid. Er is weinig bekend over de effectiviteit van diversiteitsmanagement en de concrete beleidsinstrumenten die in dat kader worden ingezet. In dit artikel is de invloed van diversiteitsmanagement en enkele beleidsinstrumenten op de binding van werknemers in de Nederlandse publieke sector onderzocht en wordt nagegaan wat daarbij de rol is van leiderschap. De beleidsinstrumenten zijn onderverdeeld volgens de typologie van Ely en Thomas (2001): Discrimination & Fairness (D&F), Access & Legitimacy (A&L) en Integration & Learning (I&L). Diversiteitsmanagement en twee beleidsinstrumenten, namelijk het divers samenstellen van selectieteams (A&L perspectief) en de trajecten die zich richten op het creëren van een open cultuur (I&L perspectief) blijken een positief effect te hebben op de binding van medewerkers. Transformationeel leiderschap blijkt echter belangrijker te zijn voor de binding van personeel. Voor wat betreft de rol van leiderschap bij het succesvol implementeren van het beleid zijn de bevindingen niet eenduidig.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.