Het effect van talentdifferentiatie

Medewerkers uiten steeds vaker de behoefte aan individualisatie van (aspecten van) hun arbeidsrelatie. Een middel om dit te realiseren is het sluiten van i-deals. Het idee van deze i-deals is dat ze voor beide partijen (medewerker en werkgever) positief uitwerken. Er is echter nog veel onduidelijk over het effect van i-deals op andere medewerkers in de organisatie, bijvoorbeeld in termen van het gevoel van rechtvaardigheid. Ook is het niet altijd duidelijk voor organisaties wie i-deals hebben gesloten en of dat nu gewenst is of niet. In dit artikel presenteren we de resultaten van een onderzoek naar i-deals in het kader van talent management. We onderzochten of talenten vaker een i-deal hebben gesloten dan andere medewerkers, het type i-deals dat wordt afgesloten en de relatie met rechtvaardigheid. De resultaten laten zien dat i-deals met een focus op ontwikkeling significant vaker voorkomen bij talenten dan bij andere werknemers. De resultaten bevestigen verder het belang van aandacht voor rechtvaardigheid in de context van i-deals. Medewerkers die een i-deal hebben uitonderhandeld vinden hun eigen i-deal significant rechtvaardiger dan de i-deals van collega’s.