Het effect van employability op organisatieflexibiliteit en flexicurity: een vergelijking tussen de non-profitsector en de profitsector

Dit artikel geeft inzicht in de manieren waarop vierenzestig organisaties uit zestien branches in Nederland de employability van hun medewerkers bevorderen, wat de effecten daarvan zijn op de organisatieflexibiliteit in deze branches en welke impact dat heeft op de mate van hun flexicurity. Uitgangspunt is de stelling dat het nodig is te investeren in de employability van medewerkers om een flexibele organisatie te ontwikkelen en te continueren. De non-profitsector wordt naast de profitsector gezet en deze worden met elkaar vergeleken. Doordat hun dynamieken anders zijn, is de veronderstelling dat de profitsector een voorsprong heeft op de non-profitsector als het gaat om het bevorderen van de employability van medewerkers. In het verlengde daarvan ligt het in de lijn der verwachting dat tussen beide sectoren verschillen zijn te onderkennen in de mate van organisatieflexibiliteit en dat beide sectoren ook anders scoren qua flexicurity. Echter, de resultaten van het onderzoek laten zien dat de non-profitsector een inhaalslag aan het maken is voor wat betreft de investering op employability van medewerkers. Doordat de profitsector onder druk van de crisis de investeringen over het algemeen juist matigen,verschillen beide sectoren steeds minder van elkaar als het gaat om organisatieflexibiliteit en neemt ook het verschil in flexicurity tussen beide sectoren steeds verder af.

Meer lezen? Download dan de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.