Naar een vernieuwing van HRM

In zijn boek Futureproof Talentmanagement schrijft Rob van den Berg dat op de hedendaagse krappe arbeidsmarkt niet de werving en rekrutering van nieuwe medewerkers cruciaal is, maar juist de retentie van het bestaande personeelsbestand. Hij houdt daarom een pleidooi voor het maken van een stap van human resources management naar people development. Dat pleidooi is gebaseerd op zijn jarenlange ervaring als HR-professional.

Daarbij gaat het hem om het zetten van stappen in de richting van een radicaal vernieuwende manier van duurzaam omgaan met werknemers, het hebben van aandacht voor de managers van morgen én het stimuleren van de ontplooiing van alle medewerkers in de organisatie.

Karikatuur

Hij schetst het enigszins karikaturale beeld van organisaties die vooral dromen van een hoge productiviteit, een laag verzuim en permanent gemotiveerde medewerkers. Daarbij stelt hij zich de vraag hoe die dromen gerealiseerd kunnen worden. Zijn antwoord luidt: futureproof (toekomstbestendig) talentmanagement. Hij wil afrekenen met de bestaande praktijk in HRM-land, die het volgens hem vooral moet hebben van hippe terminologie, maar die feitelijk nauwelijks in beweging en ontwikkeling (te krijgen) is. Volgens Van den Berg, vereist de arbeidsmarkt van nu een frisse aanpak, die niet is gericht op de werving en rekrutering, maar op het behoud van de medewerkers in de organisatie.

Praktisch stappenplan

Hij pleit daarom voor een HRM-aanpak die werkt. Een aanpak, waarmee de toptalenten binnen de organisatie zich optimaal kunnen ontwikkelen. Maar niet alleen de toppers, álle medewerkers dienen de ruimte te krijgen voor het volledig inzetten van hun individuele kwaliteiten en talenten. In Futureproof Talentmanagement laat Van den Berg zien hoe beide doelen gerealiseerd kunnen worden. Dat kan door de ambitie van medewerkers centraal te stellen. Hij heeft daarvoor een praktisch stappenplan ontworpen voor het verbeteren van het talentmanagement in organisaties. In dit boek dat zet hij het plan uiteen en geeft hij toelichting op de inzet ervan. Het resultaat: een HRM-aanpak die meer doet voor de organisatie én haar mensen.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Rob van den Berg
Titel: Futureproof Talentmanagement. Naar een vernieuwing van HRM
Uitgegeven door: Boom Uitgeverij
Jaar: 2022