Samenvatting

Demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzende beroepsbevolking en krapte op de arbeidsmarkt in veel sectoren, vragen om werknemers die goed inzetbaar zijn en blijven. Het duurzaam inzetbaar houden van personeel over de tijd is hierdoor meer dan ooit een belangrijk speerpunt geworden voor HRM. Het concept werkvermogen lijkt in dit kader mogelijkheden te bieden om het HRM-beleid in te vullen. Dit concept wordt reeds veelvuldig gebruikt in de praktijk en in de wetenschap. In dit artikel staan we daarom stil bij dit concept ‘werkvermogen’. We exploreren het concept en een bijbehorend meetinstrument, de Work Ability Index (WAI). Daarnaast geven we, op basis van een systematisch literatuuronderzoek waarin 89 wetenschappelijke artikelen zijn geanalyseerd, een globaal overzicht van de belangrijkste antecedenten en consequenties van het concept werkvermogen. Deze bespreken wij op micro-, meso- en macroniveau. We sluiten af met praktische en wetenschappelijke implicaties voor de HRM-praktijk en -wetenschap.

Verder lezen? Download hier de pdf.
Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.

Over de auteurs:

Dr. Eghe R. Osagie is docent en onderzoeker HRM aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Dr. Etty Wielenga-Meijer werkt als hoofddocent en onderzoeker HRM aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dr. Sarah Detaille is associate-lector Human Resource Management op het thema Arbeidsmarkt en Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Prof. Dr. Annet de Lange werkt als lector Human Resource Management aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en als bijzonder hoogleraar psychologie van duurzame inzetbaarheid aan de Open Universiteit.

Abstract

Making and sustaining employees to remain employable over time has become an important objective for HRM due to demographic developments such as the aging workforce and shortages in the labor market. The concept of work ability (WA) may offer opportunities to realize HRM policies that benefit workers’ sustainable employability. The concept is already used extensively in practice and in science. In this article, we explore and discuss the concept of work ability and its associated measurement instrument, the ‘Work ability index’ (WAI). Moreover, we provide an overview of the most important antecedents and consequences of WA, by means of a systematic literature review in which we analyzed 89 scientific papers. We discuss the findings at the micro-, meso-, and macro-level and conclude this article by identifying the implications of the review results for HRM practice and research.