Verslag van de HRM praktijkmonitor

> Van de redactie
Dit artikel past als geen ander in het Tijdschrift voor HRM. Het is theoretisch goed gefundeerd en heeft een stevige empirische component. En het dient een zeer concreet praktisch doel, namelijk een bijdrage leveren aan de opleiding van toekomstige HR-professionals. Bovendien belooft het ook nog eens longitudinaal van aard te worden, waardoor de gevonden gegevens nog meer in perspectief geplaatst kunnen worden. Kortom, een waardevolle bijdrage voor het vakgebied.

Inleiding
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de technologie, in communicatiemogelijkheden, in de concurrentieverhoudingen, op welk gebied eigenlijk niet, leiden ertoe dat ook het vakgebied human resource management in hoog tempo verandert. De werkzaamheden van de HR-professional zien er heel anders uit dan tien jaar geleden en daarmee ook de eisen die aan de HRM’er worden gesteld. Het is van groot belang om te weten wat zich nu werkelijk afspeelt in het beroepenveld. Anders gezegd: hoe ontwikkelt zich de alledaagse werkelijkheid van HRM? Heeft HRM eigenlijk nog wel toekomst?