De waardeketen van werkrelaties, prestaties en welzijn op het werk. Een concreet fasemodel

In recente modellen van de HRM-performancewaardeketen wordt het functieniveau expliciet gezien als een niveau waarop de intenties van de organisatie op het gebied van HRM worden geformuleerd en als het niveau waarop de eigenlijke implementatie van het personeelsmanagement (door lijnmanagers) plaatsvindt. Hoewel het functieniveau onderkend wordt als een belangrijk niveau in de theorievorming rond HRM, is het nog maar zelden bestudeerd. Vertrekkende vanuit theorie kunnen we op dit functieniveau een onderscheid maken tussen de intenties van de organisatie en de percepties van de medewerker. Medewerkers zouden door structurele en sociale stimuli gedeelde percepties vormen van beloningen en verwachtingen. Recent onderzoek bevestigt dat medewerkers deze gedeelde percepties vormen. Medewerkers vormen een consensus over wat de organisatie van hen verwacht en hoe ze beloond worden binnen hun functie. Deze percepties kunnen afwijken van de gewenste werkrelatie (i.e., beloningen en verwachtingen) door de organisatie. Ook kan het zijn dat medewerkers het meer of minder eens zijn over de beloningen en verwachtingen binnen hun functie. Het is belangrijk om de consensus van beloningen en verwachtingen te managen, want de gedeelde percepties daarvan beïnvloeden tal van uitkomsten zoals prestaties, betrokkenheid, en werktevredenheid. Gebaseerd op recent promotieonderzoek verschaffen we een fasemodel om de waardeketen van werkrelaties te managen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.