Editie 2009, nr. 2

Jesse Segers, Daniel Vloeberghs, Peggy de Prins

Recent Amerikaans en Nederlands onderzoek wijst op het beperkt voorkomen van HR-praktijken waarvan uitgebreid wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit heeft aangetoond. Sinds enige tijd wordt in wetenschappelijke publicaties dan ook de vraag gesteld waar deze kloof tussen theorie en praktijk zich exact bevindt, hoe deze kan worden verklaard en wat er aan kan worden gedaan om ze te doen verdwijnen, of althans te verkleinen. De auteurs komen onder meer tot de conclusie dat wetenschappelijke én praktijkmagazines een deel van de kenniskloof zouden kunnen dichten. Betere communicatie vanuit de wetenschappelijke wereld kan eveneens een zinvolle bijdrage leveren.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.