Editie 2009, nr. 4

Frank Pot

Investeren in de ontwikkeling van mensen en in ‘slimmer werken’ legt de basis voor een hogere arbeidsproductiviteit, betere benutting van technologische innovatie en meer plezier in het werk. Het is nodig vanwege de kleiner wordende beroepsbevolking, de kenniseconomie en de toenemende concurrentie door mondialisering. ‘Het nieuwe werken’ brengt bovendien veranderingen met zich mee in de aard van de arbeidsrelatie tussen baas en medewerker. Vanzelf gaat dat allemaal niet, want veranderen is lastig en alle stakeholders hebben eigen dilemma’s. Sociale innovatie is vooral bezig zijn met de lange termijn ook al zijn er opbrengsten op de korte termijn. Voor HR-professionals is er veel herkenbaar. Zij spelen een belangrijke en soms een hoofdrol bij sociale innovatie.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.