Multi-jobber zit vaak in netelige situatie

Een flink deel van de multi-jobbers in Nederland heeft een precaire arbeidsmarktpositie. Dat blijkt uit onderzoek van Wieteke Conen en Paul de Beer van de Universiteit van Amsterdam.