HRM en performance: Wat is er bereikt?

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat er bereikt is op gebied van HRM en Performance onderzoek. De voornaamste bevindingen worden gepresenteerd in de vorm van de uitkomsten van review studies en meta-analyses