Samen werken met en voor mensen

Artikel
Editie 2005, nr. 1

Peggy de Prins & Erik Henderickx

De dienstverlenende sector loopt voor op de industriële sector waar het innovatieve vormen van arbeidsorganisatie betreft. Uit de studie die in dit artikel centraal staat, blijkt dat vooral zorg- en onderwijsinstellingen experimenteren met nieuwe vormen van arbeid. Desondanks krijgen deze experimenten weinig aandacht. Dit komt omdat de introductie van nieuwe arbeidsvormen in de quartaire en tertiaire sector andere implicaties heeft voor de zelfstandigheid van de werknemers. In een fabriek heeft een arbeider qua zelfstandigheid meer te winnen dan een semi-professional, die in de regel autonomie moet inleveren. In de quartaire sector blijkt teamwerk tot minder externe regelmogelijkheden te leiden voor het uitvoerend personeel. Management en beroep blijven hierdoor twee gescheiden categorieën. Er is dus nog steeds sprake van twee spanningsvelden. Enerzijds is er het bestaande spanningsveld tussen management en beroep, anderzijds is er het nieuwe spanningsveld tussen individuele zelfsturing en samenwerking. Deze spanningsvelden verdienen blijvende management- en beleidsaandacht.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.