De primaire arbeidsverhouding, zijnde de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer heeft de afgelopen decennia een aantal fundamentele verandering ondergaan. In dit artikel wordt een aantal van deze veranderingen geschetst, welke nieuwe HR-opgaven zich daarbij voordoen en wat daarvan de gevolgen zijn voor de HR-functie in bedrijven en instellingen. De veranderingen en nieuwe opgaven vragen ook om een vernieuwde identiteit van de HR-functie.