Hefbomen voor engagement en retentie anno 2007

Artikel
Editie 2007, nr. 4

Peggy de Prins, Linda Mertens, Martine Maloens

Het blijkt dat beloning een minder belangrijke rol speelt in de werknemerbetrokkenheid wanneer het gaat om werkengagement. Werkengagement wordt immers vooral intrinsiek gestuurd. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen Management School en Hay Group naar arbeidssatisfactie onder 5.200 werknemers. Een interessante, uitdagende baan die bovendien voldoende autonomie biedt, is hierbinnen een topprioriteit. De onderzoeksresultaten bevestigen het klassieke onderscheid tussen intrinsieke ‘motivatoren’ en extrinsieke ‘hygiënefactoren’. Weliswaar voorkomt voldoende aandacht voor hygiënefactoren, zoals salaris, baanzekerheid en werkomstandigheden, ontevredenheid, deze aandacht zorgt er niet voor dat werknemers een positieve werkattitude ontwikkelen of bereid zijn om extra inspanningen te verrichten. Hiervoor zijn intrinsieke motivatiefactoren nodig, zoals erkenning, persoonlijke groei en verantwoordelijkheid. Voor het HR-beleid binnen organisaties betekent dit een uitdaging in termen van organisatie- en jobdesign. Bureaucratische designs zullen hierbij plaats moeten maken voor vlakke, tijdelijke, projectmatige, crossfunctionele, teamgerichte of andere dynamische ontwerpen. Binnen deze designs moet ook de manier van leidinggeven anders ingericht worden.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.