Editie 2010, nr. 4

Peter Leisink, Eva Knies, Willem de Lange

De term levensfasebewust personeelsbeleid is al een aantal jaren gangbaar. Het besef dat zich bepaalde veranderingen voltrekken gedurende de levensloop van werknemers (Ester et al., 2006) geeft steun aan een levensfasenbenadering in plaats van de partiële aandacht voor bijvoorbeeld ouderenbeleid of beleid gericht op medewerkers in de spitsuurfase. Bovendien stimuleren recente beleidsveranderingen – zoals afschaffing van de fiscale subsidiëring van de vervroegde uittreding (2004) en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd (2010) – het besef van het belang van employability-beleid dat preventief is en aanvangt bij de start van de loopbaan van een werknemer, in plaats van een curatief beleid in de vorm van ontziemaatregelen voor werknemers aan het eind van hun loopbaan (Leisink & Thijssen, 2006).

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.