Arbeidsorganisaties moeten zich herbezinnen op hun HR-strategie. Dit concluderen onderzoekers van TNO naar aanleiding van een studie naar maatwerk in huidige arbeidsverhoudingen en de consequenties daarvan voor HR. Het op elkaar afstemmen van organisatie-eisen en medewerkerswensen is complex. Dit komt mede door veranderingen in de functie van arbeid en in de vraag naar arbeid. Werknemers beschikken tegenwoordig over steeds meer keuzemogelijkheden: van cafetariasysteem tot een cao à la carte. Om te bepalen voor welke werknemers en welke banen maatwerk vereist is, moet de volgende vraag gesteld worden: willen alle medewerkers wel zo’n uitgebreid keuzepakket hebben? Het antwoord is ontkennend. In plaats van een ‘one size fits all’-benadering moeten werkgevers een ‘one size fits most’-benadering hanteren. Bovendien moeten bij complexe banen vaker maatwerkafspraken gemaakt worden; werknemers met dit soort banen hebben immers een sterkere interne arbeidsmarktpositie. Om een (overigens steeds moeilijker te realiseren) fit tussen organisatie-eisen en de inzet van personeel te realiseren is een herbezinning van de HR-strategie nodig. En dit vereist weer een keuze voor een egalitaire of voor een niet-egalitaire organisatie.