Themanummer Leven Lang Ontwikkelen

In de afgelopen decennia zijn er zowel in Nederland als internationaal ontelbare initiatieven genomen op het terrein van leven lang ontwikkelen (LLO). Naast formele scholing kan ook gekeken worden naar informele scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn intervisie en coaching. Of het al doende leren door met collega’s samen te werken en door in het werk nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Bij veel LLO-initiatieven zijn HR-professionals belangrijke, zo niet de belangrijkste, actoren. Leren in het kader van LLO vindt immers voor een groot deel op of rond de werkplek plaats. Daarmee begeeft LLO zich grotendeels ook op het werkterrein van de HR-professional die zich met de inzet en ontwikkeling van ‘human resources’ bezighoudt. LLO wordt daarmee een steeds belangrijker onderdeel van HRM.

Het Tijdschrift voor HRM slaat op het brede vakgebied van HRM een brug tussen theorie en praktijk, kennis en beleid. Dit doet het tijdschrift door het open access publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. De afgelopen weken heeft bij het Tijdschrift voor HRM het thema Leven Lang Ontwikkelen centraal gestaan. Dit is mede mogelijk gemaakt door een speciale gastredactie, bestaande uit Yvonne Bernardt en Annemarie Knottnerus van de SER en Jos Sanders en Marian Thunnissen, redactieleden van Tijdschrift voor HRM.

Hieronder volgt een overzicht van de publicaties uit het themanummer over Leven Lang Ontwikkelen. Klik op de links om bij de pdf’s te komen. Wilt u meer weten over andere HRM-thema’s, kijk dan in onze database. Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Artikel: Actieonderzoek als vehicle voor werken, leren en ontwikkelen in de verpleeghuissector
Auteurs: Miranda Snoeren, Marja Legius, Ingeborg Wolters, Meriam Janssen
Dat een werkplek ook een plek is om jezelf te ontwikkelen, is niet altijd vanzelfsprekend. Het is nodig om leren en ontwikkelen voortdurend onder de aandacht te houden. En het kost tijd. Lector Miranda Snoeren deed onderzoek naar werken, leren en ontwikkelen in de verpleeghuissector.  (meer …)
Download als pdf

Column: Samen matchen is beter matchen
Auteurs: Yvonne Bernardt en Annemarie Knottnerus (SER)
Op de televisie is een reclame te zien waarin werkgevers zenuwachtig in de rij staan in afwachting van een sollicitatiegesprek met een werkzoekende. De rollen zijn omgedraaid: door de tekorten op de arbeidsmarkt kunnen werkzoekenden eisen stellen. Leuk bedacht, maar (meer …)

Artikel: Bouwstenen van een integrale leercultuur. Wat is nodig in het mkb?
Auteur(s): Joost van der Weide, Luuk Collou, Stijn Visschedijk, Menno Vos, Stephan Corporaal
HR-professionals in kleinere bedrijven moeten de ontwikkeling van medewerkers centraal te zetten. Het creëren van een leercultuur waarin elementen van leren ontwikkelen aanwezig zijn én op elkaar zijn afgestemd, is (meer …)
Download als pdf

Artikel:De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken in learning communities; de rol van bruggenbouwer
Auteur(s): Jeroen Bovens, Sofie Moresi, Nard van den Langenberg, Miranda Snoeren
Bruggenbouwers. Ze focussen op het bevorderen van samenwerken en transformatie. Maar houden zich ook bezig met het leren en ontwikkelen van individuen on organisaties. Maar hoe vind je ze en (meer …)
Download als pdf

Artikel: Heel Holland Matcht?
Auteur(s): Erik Merx, Arjen Edzes, Harm van Lieshout
Werknemers zoeken op basis van vaardigheden, kan voor werkgevers grote voordelen hebben in de zoektocht naar goed personeel. En in een krappe en snel veranderende arbeidsmarkt is het vinden van de juiste werknemer geen sinecure. (meer …)
Download als pdf

Artikel: Loopbaan APK’s gekeurd. Inventarisatie voor instrumenten van loopbaanbegeleiding
Auteur(s): Sarah Detaille, Derk-Jan Nijman, Jouke Post, Edwin Buijs, Jos Sanders
Een loopbaan APK is een instrument dat een individu helpt om inzicht te krijgen in de waarde van de eigen skills voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, en om op basis daarvan toekomstgerichte loopbaankeuzes te maken. Inmiddels zijn er in Nederland veel van deze instrumenten in gebruik. Een ( meer …)
Download als pdf

Interview: ‘Het is nu de tijd voor excellent en inclusief werkgeverschap’
In gesprek met: Arjen Edzes
In mei van dit jaar is Arjen Edzes geïnstalleerd als lector Regionale Arbeidsmarkt aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Talent bevindt zich in de regio en de specifieke sectorstructuur en de coördinatie vragen om regionaal maatwerk en regie, zei hij in zijn lectorale rede (meer …)

Podcast: Een leven lang ontwikkelen, dat wil toch iedereen?
In de eerste aflevering gaat het over een leven lang ontwikkelen. Dat wil iedereen, toch? Hoofdredacteur van Tijdschrift voor HRM en lector Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen Marian Thunnissen in gesprek met Menno Vos, lector Windesheim Leven Lang Ontwikkelen en Marieke Zuidema, Directeur People Development & Leadership Vodafone Ziggo. (luister hier)

Boeksignalering: Handboek Human Resource Development
Sinds de eerste druk van het Handboek Human Resource Development in 2001 en de geheel vernieuwde versie van het handboek uit 2011 is er veel veranderd in het vakgebied van de personeelsontwikkeling. De belangstelling voor het onderwerp is echter niet verminderd. Integendeel (meer …)