Editie 2011, nr. 2

Aukje Nauta, Wardy Doosje, Irene de Pater, Rosina van Bloois

Dit artikel gaat over de eerste bevindingen van een onderzoek naar volwaardige arbeidsrelaties in de Universitair Medische Centra (UMC’s). Een volwaardige arbeidsrelatie houdt in dat medewerker en leidinggevende een goede dialoog voeren waarin zij afspraken-op-maat maken over werk en ontwikkeling (ook wel i-deals genoemd; Rousseau, 2005). Aanleiding voor de UMC’s om in te zetten op volwaardige arbeidsrelaties zijn demografische en technologische ontwikkelingen; de sociale partners in de UMC’s voorzien grote personeelstekorten en stijgende eisen aan (technologische) kennis, vaardigheden en motivatie van medewerkers. Daarom sloten zij een vernieuwende CAO af, waarin medewerkers een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen en waarin zij een veranderingstraject in gang zetten, genaamd Idealoog. Idealoog bestaat uit ruim zeventig projecten ter stimulering van volwaardige arbeidsrelaties. Dit proces wordt gevolgd met onderzoek, waarvan dit artikel een eerste verslag doet. In de rest van deze inleiding beschrijven we eerst het Idealoog-project en daarna het onderzoeksmodel. Na methode en resultaten bespreken we wat de bevindingen betekenen voor vervolgonderzoek en HR-praktijken.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.