Actueel

Van de redactie

Spanningen op de arbeidsmarkt

Het is van groot belang om zicht te hebben op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de toekomst. Daarmee kunnen mogelijke tekorten en overschotten (wellicht) worden tegengegaan. Een van de instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet is strategische personeelsplanning. Personeelsplanning krijgt tegenwoordig veel aandacht, maar het lijkt erop dat dit alleen is weggelegd voor grote organisaties.

De meeste werkgelegenheid is echter te vinden in het MKB. Het is dan ook van belang om bij de analyse van en prognoses voor de arbeidsmarkt het MKB niet te verwaarlozen. Het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool in Groningen heeft daartoe een instrument en een methode ontwikkeld waarmee werkgevers meer zicht krijgen op hun huidige en toekomstige personeelsbehoefte. Door de uitkomsten op bedrijfsniveau te cumuleren, wordt zicht gekregen op de te verwachten ontwikkeling op regionaal niveau. Dat stelt gemeenten, UWV en opleidingsinstituten in staat om gerichter actie te ondernemen. In dit artikel doen de onderzoekers verslag van hun onderzoek en worden het instrument en de methode gepresenteerd.

Veranderen van onderop

Is een organisatie in staat om zichzelf bottom up te veranderen? Dat is de vraag die centraal staat in het artikel van Offereins en ten Have. De vraag wordt beantwoord op basis van een zeer uitvoerige casestudy in de ouderenzorg. Deze sector wordt geconfronteerd met zeer grote veranderingen, onder meer als gevolg van nieuwe wetgeving en bezuinigingen.

De uitdaging waar men voor staat is, om een bureaucratische organisatie te transformeren tot een cliëntgerichte. Het uitgangspunt van het project en het artikel is de theorie van Ben Fruytier, die als metafoor werkt met het beeld van de Baron van Münchhausen, die zichzelf aan de haren uit het moeras trekt. De transformatie is gericht op empowerment van de medewerkers door hen een hoge mate van autonomie toe te kennen. Het project heeft veel leerzame handvatten opgeleverd voor organisaties die ‘van onderop’ willen veranderen. In de eerste plaats in de zorg, maar ook in andere sectoren kan men daar zeker van profiteren.

Vrouwen aan de top

Hoe kan worden bevorderd dat er meer vrouwen in topfuncties komen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Mieke Zijlstra en Esther de Ruijter. Een relevant vraag, want het aantal vrouwen in de top is nog altijd bedroevend laag.

De auteurs onderscheiden drie typen effectieve interventies: interventies die bias in HR-procedures proberen te voorkomen, interventies die de sociale integratie van minderheidsgroepen verbeteren en interventies die de kennis van diversiteit in de organisatie vergroten. Zij komen tot de conclusie dat een combinatie van interventies het meeste effect oplevert, maar dat er moet worden gewaakt voor ‘overkill’; vijf interventies noemen zij het maximum. Daarnaast stellen zij dat het beter is om focus aan te brengen: het werkt het beste als er een selecte doelgroep mag meedoen. Zijlstra en De Ruijter sluiten het artikel af met een zevental concrete aanbevelingen voor HR-professionals. Daar kunnen we wat mee!

Nieuwe artikelen

Database »

Column

  • HRM in context: wat betekent het en hoe gaan we er mee om?

    Auteur: Jan Kees Looise Editie 2016, nr. 1 Het meer en minder aandacht hebben voor de context van HRM – en van management in het algemeen – lijkt in golven te verlopen. Tot de jaren ’70 van de vorige eeuw was er in de benadering van HRM (toen nog personeelsmanagement) weinig aandacht voor verschillen tussen sectoren, grote en kleine bedrijven, de rol van vakbonden, enzovoort. Men ging over het algemeen uit van een universele benadering die voor alle bedrijven zou …Lees verder »
Columns »

Boeken

Alle boekbesprekingen »

Events

Alle events »