Actueel

Van de redactie

Op 3 oktober is redactielid Jan Kees Looise met emeritaat gegaan als hoogleraar HRM van de Universiteit Twente. In zijn afscheidsrede vraagt hij zich af: wat is nieuw? In zijn woorden: Is er echt sprake van verandering/vernieuwing of blijven veel zaken misschien toch gelijk? En als er wel iets verandert, gaat het dan niet vooral om de vorm of de buitenkant en veel minder om de inhoud of de kern van een verschijnsel? De titel verraadt het antwoord: Veel verandert, veel blijft gelijk. In de ondertitel duidt hij aan op welke terreinen de vraag wordt uitgewerkt: medezeggenschap, HRM, sociale innovatie en bedrijfskunde. Het zijn vier (deel)vakgebieden waarop Jan Kees Looise zijn sporen heeft verdiend. Wat tegelijk zijn veelzijdigheid laat zien.

In zijn rede relativeert hij allerlei zaken die worden gepresenteerd als nieuw. Hij waarschuwt voor bepaalde vernieuwingen waardoor wat goed is wordt afgebroken. En voor het behoud van theorieën die hun waarde hebben bewezen. Dat klinkt nogal conservatief, maar de rede bevat voldoende aanzetten die het tegendeel laten zien. Zo pleit hij voor het ontwikkelen van een ‘eigen’ theorie voor de managementwetenschappen en ‘een groot reveil’ van het bestuurlijke en managementdenken; wijzend op de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Zoals het hoort, eindigt hij zijn rede met “Ik heb gezegd”. Maar Jan Kees is nog lang niet uitgepraat. Hij blijft verbonden aan de Universiteit Twente en hij gaat nog door als redactielid van het Tijdschrift voor HRM. Wij, zijn collega’s, zijn daar blij mee. In dit nummer van het Tijdschrift staat zijn rede integraal afgedrukt.

Verder een artikel van Mieke Audenaert over een van de belangrijkste vraagstukken waar het human resource management nog altijd mee worstelt: de relatie tussen HRM en performance. Nieuw in haar artikel is dat zij dit vraagstuk benadert op het niveau van functies. Zij toont aan dat het belangrijk is om consensus te hebben over wat de organisatie verwacht van medewerkers en de beloning. Dat blijkt van invloed te zijn op de prestaties, de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. In haar promotieonderzoek, waar dit artikel een weerslag van is, ontwikkelt zij een ‘fasemodel’ om ‘de waardeketen van werkrelaties’ te managen. Het stevige theoretische en onderzoeksmatige deel wordt gevolgd door concrete handreikingen voor het personeelsmanagement, waardoor dit artikel voor elk wat wils bevat.

Over bruikbaarheid voor de praktijk gesproken: zie ook de column van Rob Gründemann. Daarin worden tal van instrumenten en aanpakken genoemd waarmee werkgevers duurzame inzetbaarheid kunnen oppakken. Dat dit in deze tijd van groot belang is, behoeft nauwelijks betoog. Het overzicht van Gründemann helpt daarbij.

Nieuwe artikelen

Column

  • Duurzame inzetbaarheid moet terug op de agenda van arbeidsorganisaties

    Er zijn signalen dat de Nederlandse economie na een jarenlange recessie eindelijk weer enigszins aan het aantrekken is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de groei van de economie in het tweede kwartaal van 2014 en de toename van het producentenvertrouwen. Hetzelfde gold tot deze zomer voor het vertrouwen van de consument. Echter, in augustus verslechterde de […]Lees verder »

Boeken

  • Keeping up with the Quants

    Tegenwoordig is HR Analytics helemaal ‘in’.  Zie de snel groeiende literatuur rond dit onderwerp, met auteurs als Fitz-enz (The new HR analytics, 2010), Davenport en Harris (Competing on Analytics, 2007), en Davenport, Harris en Morison (Analytics at Work, 2010). HR meetbaar maken en het analyseren van dwarsverbanden met andere vakgebieden binnen de organisatie wordt steeds […]Lees verder »

Events