Actueel

Van de redactie

Onlangs overleed Ben Fruytier op 64 jarige leeftijd. Tot aan zijn onverwachte overlijden was hij als lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast was hij universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek hield hij zich onder meer bezig met organisatieverandering, sociale innovatie en mobiliteit. Hij gold als een autoriteit op het gebied van HRM bij universiteiten en hogescholen. Onder de Nederlandse lectoren HRM nam hij een vooraanstaande plaats in. Hij had daarbij een duidelijk eigen mening. HRM benaderde hij primair vanuit een organisatiekundige optiek; daarmee verloochende hij zijn afkomst niet.

Ben heeft verscheidene artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift voor HRM. Begin 2014 verscheen van zijn hand – samen met Marian Thunnissen – Het mobiliseren van Human Capital: een overzicht van 25 jaar HRM-beleid op Nederlandse universiteiten. Voor de redactie was dit alles aanleiding om aan Jac Christis te vragen om een speciale column te schrijven. Ben en Jac hebben veel samengewerkt en ook samen in het Tijdschrift voor HRM gepubliceerd.

De redactie betreurt het overlijden zeer. Zij wenst zijn vrouw en dochters veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

 

Nieuwe artikelen

Column

  • Ben Fruytier. Ter nagedachtenis

    Op 28 juli is Ben Fruytier volkomen onverwacht overleden. Zijn overlijden betekent een groot verlies voor de HRM-gemeenschap. Dit ondanks het feit dat hij relatief laat tot die gemeenschap is toegetreden. Ben studeerde sociologie in Nijmegen met als afstudeerrichting ‘Arbeid en Bedrijf.’ Hij was lid van de projectgroep ‘Techniek, Organisatie en Arbeidsmarkt’ en, zoals alle […] Lees verder »

Boeken

  • Keeping up with the Quants

    Tegenwoordig is HR Analytics helemaal ‘in’.  Zie de snel groeiende literatuur rond dit onderwerp, met auteurs als Fitz-enz (The new HR analytics, 2010), Davenport en Harris (Competing on Analytics, 2007), en Davenport, Harris en Morison (Analytics at Work, 2010). HR meetbaar maken en het analyseren van dwarsverbanden met andere vakgebieden binnen de organisatie wordt steeds […] Lees verder »

Events