Actueel

Van de redactie

Inclusief versus exclusief talentmanagement: behoefte aan meer bewijs?

Talent en talentmanagement staan hoog op de agenda van veel Nederlandse organisaties. Een van de centrale discussies is of we moeten differentiëren in het personeelsbestand. In dit (Engelstalige) artikel zet dr. Christina Meyers van Tilburg University helder uiteen wat de verschillen zijn tussen de exclusieve benadering, waarin de aandacht uit gaat naar een selecte groep van toppresteerders in de organisatie, en de inclusieve benadering waarin oog is voor de talenten van élke medewerker.

Ook bespreekt zij op welke uitgangspunten de beide benaderingen zijn gebaseerd, en welk empirisch bewijs beschikbaar is. Zowel voor de beginnende HR-professional als voor de meer ervaren talentmanager is dit een overzichtelijk artikel. Bovendien geeft Meyers aan het eind van het artikel nog een aantal waardevolle aanbevelingen voor de praktijk.

Conflicten op de werkvloer

Conflictrijke versus conflictarme bedrijfscontexten: wie of wat maakt het verschil? In dit artikel gaat Peggy De Prins in op een onderzoek naar de bijdrage van werknemersparticipatie aan de reductie van conflicten in organisaties. Met name Belgische bedrijven hebben een kwalijke reputatie op het vlak van sociale conflicten. Zo gingen gemiddeld in de periode 2009–2013 per duizend werknemers 66 dagen door stakingen verloren (ter vergelijking: in Nederland gingen in diezelfde periode gemiddeld ‘slechts’ 9 arbeidsdagen per jaar verloren). Toch is het thema ‘sociale conflicten’ de laatste jaren in onze contreien vanuit onderzoek relatief onderbelicht gebleven.

In dit artikel zet Peggy De Prins het thema weer in de spotlichten. Na een bespreking van het conflict- en participatiethema in de literatuur, waarbij een brug wordt geslagen tussen de discipline van HRM enerzijds en de discipline van arbeidsverhoudingen anderzijds, gaat zij in op de data uit recent perceptieonderzoek bij Belgische (HR-)managers. En wat blijkt? Het inzetten op zowel indirecte als directe participatie helpt om conflictarme situaties te creëren. Ook stelt de Prins dat conflicten niet per se louter negatief zijn. Het mag best wel een beetje schuren en wringen, want conflicten horen erbij, zo is de stelling. Het is echter de kunst om verzuring te voorkomen. Wat nu precies de sleutel is van een constructieve arbeidsrelatie leest u in dit artikel.


Flexibilisering in de cao

Ook op de arbeidsmarkt is nu te zien dat we de economische crisis achter ons hebben gelaten. De werkgelegenheid herstelt zich in een bevredigend tempo. Het zal de lezer echter niet zijn ontgaan dat zich wel belangrijke verschuivingen voordoen op de arbeidsmarkt. De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld de groei van het aantal flexibele banen ten koste van de vaste banen. De auteurs van het artikel, Wilco Brinkman en Henk Strating, hebben zich afgevraagd of deze ontwikkeling ook doorwerkt in cao’s. Maken de sociale partners meer dan voorheen afspraken over de arbeidsvoorwaarden van flexwerkers?

Of worden er afspraken gemaakt ter bescherming van de vaste werknemers om de flexibilisering tegen te gaan? Wordt er in de cao onderscheid gemaakt tussen vaste en flexibele werknemers? Brinkman en Strating hebben daarvoor in een drietal sectoren de cao-afspraken geanalyseerd over de periode 2003 – 2016. Zij komen tot de conclusie dat in de onderzochte cao’s, ondanks een hoge mate van flexibilisering in de betrokken sectoren, daarvan maar heel weinig is terug te zien in de afspraken tussen bonden en werkgevers. Dan gaat het zowel over de reikwijdte van de cao (naar flexibele arbeidsrelaties), als over de flexibilisering van de vaste arbeidsrelaties.
Het is niet zo dat er helemaal niets verandert. Zo wordt soms afgesproken het aantal uitzendkrachten te beperken. Belangrijk is de constatering dat het maken van afspraken vooral wordt verschoven naar het decentraal, lees: ondernemingsniveau. Daarmee verschuift de discussie over flexibiliteit naar het overleg tussen de werkgever en individuele werknemers of OR / personeelsvertegenwoordiging). En daarmee komt ook dit thema terecht op het bord van HR. Werk aan de winkel!

Nieuwe artikelen

Database »

Column

  • Houden we het droog in januari?

    Column Sjiera de Vries i.s.m. Benno Siegert Het zit er weer op, de kerstvakantie. Jammer, het is altijd zo’n lekkere tijd. Even geen werk, tijd voor andere zaken, zoals familie, vrienden, wandelingen maken en lekker eten en drinken. Je zou willen dat het nog wat door kon gaan. En sommige mensen gaan ook door, bijvoorbeeld … Lees verder Houden we het droog in januari? →Lees verder »
Columns »

Boeken

Alle recensies »

Signalering

Alle signalering »

Events

Alle events »