Actueel

Van de redactie

Loopbanen en loopbaanbegeleiding onder de loep

Jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen, zullen naar verwachting negen keer van baan wisselen, één keer een complete carrièreswitch maken en één keer tegen hun zin in ontslagen worden. Dat is het beeld dat naar voren komt uit een recent onderzoek van de Britse verzekeraar LV= (Goodbye job for life). Met andere woorden, loopbanen krijgen een geheel ander profiel: van gestage ontwikkeling in een opgaande lijn binnen één competentiedomein, veranderen ze in een voortdurende zoektocht naar unieke en gevraagde kwaliteiten. Hoewel dat zoeken in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf is, heeft ook de werkgever er een taak in: het in beweging brengen en houden van zijn werknemers is cruciaal voor het aanpassingsvermogen van de organisatie.

Loopbaanbeleid binnen organisaties krijgt daardoor een ander karakter. En hoewel bovenstaande boodschap al in vele toonaarden is verkondigd, worstelen organisaties – of meer specifiek management en leidinggevenden – met de vraag hoe dat concreet vormgegeven moet worden. Hoe creëert men voldoende dynamiek zonder onrust te zaaien? Hoe stimuleert men iedereen om het beste uit zichzelf te halen zonder ze weg te jagen? En hoe kan adequaat begeleiding gegeven worden aan het zoeken naar verborgen mogelijkheden, zonder de ander als kneus te bestempelen?

Het zijn misschien wel deze dilemma’s die ertoe hebben geleid dat het vraagstuk van loopbaanbeleid en loopbaanbegeleiding altijd een wat aparte plek binnen het HRM-vak heeft ingenomen: loopbaanbegeleiders hebben een aparte beroepsvereniging en tot voor kort ook een eigen beroepsopleiding.

Met de gezamenlijke opgave zorg te dragen voor duurzame inzetbaarheid komt daar langzaam maar zeker verandering in. Loopbaanbeleid, -ontwikkeling en -begeleiding wordt meer en meer een centraal HRM-vraagstuk. Reden voor de redactie van het Tijdschrift voor HRM het komend jaar een aantal artikelen rond dit thema te gaan publiceren. Het eerste is van de hand van Annelies van Vianen bijgestaan door Margot Tijs. In dit artikel schetsen zij enkele vraagstukken die momenteel het debat domineren. In volgende artikelen zal een aantal van deze vraagstukken verder uitgediept worden. Zo gaat het artikel van Jouke Post in op de groeiende noodzaak van loopbaanzelfsturing. En beschrijft Frank van der Mijn ten slotte in een column de toenemende aandacht voor loopbaanontwikkeling.

Column

  • Ouderenregelingen geen luxe maar noodzaak

    In de Arbeidsvoorwaardennota 2015 wordt door de werkgeversorganisaties VNO-NCW, AWVN en MKB Nederland de aanval geopend op de regelingen voor oudere werknemers in cao’s. De nota heeft het over ‘de gouden kooi’ van luxe regelingen. Deze zouden in een snel veranderende wereld niet langer houdbaar zijn. In de Volkskrant van 6 januari stelt AWVN-voorman Van […]Lees verder »

Boeken

  • The Key. How Corporations Succeed by Solving the World’s Toughest Problems

    ‘A love letter to corporations’; zo noemt Lynda Gratton haar nieuwste boek. Want multinationals hebben ‘the Key’ in handen om de wereld beter te maken. Zij kunnen en moeten een ‘force for good’ zijn. Waar decennialang regeringen en instituties als de Wereldbank de wereld konden beïnvloeden en verbeteren, zijn het nu de multinationals die over […]Lees verder »

Events