Actueel

Van de redactie

Dossier: Willem de Lange: Inspirerend brugwachter van het Tijdschrift voor HRM
Onlangs heeft Willem de Lange afscheid genomen van Avans Hogeschool als lector HRM. Andere redactieleden van het Tijdschrift hebben hem bij die gelegenheid een liber amicorum aangeboden in de vorm van een speciale editie van het Tijdschrift voor HRM. De redactie is gevormd door Sjiera de Vries, Jan Kees Looise en Frits kluijtmans. In dit nummer zijn de volgende artikelen opgenomen:
– Jan Kees Looise: Vroege vormen van personeelsmanagement;
– Bram Steijn & Joris van der Voet: De duurzame arbeidsorganisatie en sociale motivatie in de jeugdzorg;
– Luca Lopes de Leao Laguna & Martha Meerman: Onderzoekend werken als instrument voor de professionele ontwikkeling van HRM’ers;
– Peggy de Prins: HRM en vakbonden: wij tegen zij of duurzame partners?;
– Gerard Evers: Over de drie-eenheid van strategische personeelsplanning;
– Leni Beukema: Kracht van mensen bij langdurig arbeidsverzuim;
– Gerrit Kreffer: De waarde van sociale jaarverslagen.
Daarnaast staan er columns in van Marlies Ott, Sjiera de Vries en Frits Kluijtmans. U vindt het nummer integraal onder de dossiers. In de komende nummers van het Tijdschrift zullen de artikelen (al dan niet in gewijzigde vorm) geleidelijk worden opgenomen in de database.
Overigens: Willem de Lange blijft verbonden aan het Tijdschrift voor HRM.

De impact van HR-differentiatie op werknemers
In 2013 promoveerde Elise Marescaux aan de Katholieke Universiteit Leuven op het proefschrift The impact of HR differentiation on employees. De redactie van het Tijdschrift voor HRM heeft haar gevraagd om deze dissertatie te bewerken tot een artikel. Samen met haar promotoren Luc Sels en Sophie de Winne heeft zij aan ons verzoek voldaan. Het uitgangspunt is dat werknemers verschillen in behoeften, talenten, belangen, prestaties, kennis en vaardigheden en dat organisaties daar rekening mee moeten houden in hun personeelsmanagement. Dat leidt ertoe dat het HRM steeds meer gedifferentieerd wordt. We zien dat terug in talentmanagement, in de beloning van medewerkers, in de arbeidscontracten, in opleidingen etc. In het artikel wordt beschreven wat hiervan de voor- en nadelen zijn voor organisaties.
Elise Marescaux heeft voor haar proefschrift de 2014 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award in de categorie Human Resource Management gekregen.

Effectiviteit van HRM-implementatie
De uitvoering van het HR-beleid van organisaties is grotendeels afhankelijk van het lijnmanagement. Een goede implementatie van het beleid is dan ook van groot belang. Het is opmerkelijk dat over dit onderwerp zo weinig wordt geschreven. Anna Bos-Nehles en David Guest hebben voorzien in deze leemte met hun publicatie in 2012 in het boek HRM & Performance, Achievements & Challenges (red. Jaap Paauwe, David Guest & Patrick Wright). De redactie van het Tijdschrift voor HRM heeft Anna Bos-Nehles bereid gevonden om het hoofdstuk te bewerken tot een artikel. Hierin wordt een procesmodel beschreven voor de implementatie van HRM-beleid. Er wordt veel aandacht besteed aan de rol van alle betrokken partijen: top- en lijnmanagement en HR-professionals.

Veerkrachtige teams bij de Rabobank
Toen het Tijdschrift voor HRM nog een hard copy-tijdschrift was werden er in de themanummers altijd een of meer casebeschrijvingen opgenomen. De huidige dossiers – die de plaats van de themanummers hebben ingenomen – worden opgebouwd uit artikelen die verspreid over de tijd verschijnen. Het zou echter jammer zijn als daarmee de casebeschrijvingen zouden wegvallen; en dat is ook niet nodig. Daarom nu een beschrijving van de manier waarop door de Rabobank leidinggevenden worden begeleid bij het vergroten van de veerkracht van teams. Een belangrijk thema in het bankwezen, waar de werkgelegenheid afneemt en de werkdruk toeneemt. Hoe zorg je er dan voor de medewerkers gemotiveerd, met plezier en effectief hun werk blijven doen? Judith van Eck en Willemien de Groot zetten uiteen wat hun programma voor de Rabobank inhoudt en zetten op een rij wat trainers en leidinggevenden daarvan kunnen leren.

Nieuwe artikelen

Column

  • Dolce Vita Human Resource Management

    Ik stond weer eens veel te dure boodschappen af te rekenen bij de biologische winkel en kwam een kennis tegen. Zij vertelde enthousiast over haar baan waar ze haar creativiteit in kwijt kon. Ik werd nieuwsgierig en eenmaal thuis bekeek ik de website. Die was prachtig vormgegeven; mooie foto’s, filmpjes ondersteund met vrolijke muziek, relaxte […]Lees verder »

Boeken