Duurzaam hrm

HRM en vakbonden: ‘wij tegen zij’ of duurzame partners?

18 / 12 / 2015|

Inspiratie uit de sector van de chemie en life sciences

Het wij-zij denken binnen arbeidsrelaties volledig proberen uit te schakelen, is utopisch. Er zullen altijd verschillende rollen en werkelijkheidsbeelden tussen werknemers en werkgevers in organisaties blijven bestaan. Arbeidsrelaties mogen evenwel niet polariseren, maar moeten juist uitnodigen om te komen tot een […]

De duurzame arbeidsorganisatie en sociale motivatie in de jeugdzorg

11 / 12 / 2015|

Auteurs: Bram Steijn & Joris van der Voet

Editie 2015, nr. 4

Een van de hervormingen die door het kabinet Rutte/Asscher in gang is gezet betreft de decentralisatie van de zorg naar het gemeentelijk niveau. Logischerwijs is er veel aandacht voor de vraag wat deze decentralisatie voor de patiënten en cliënten van […]

Behoefte aan een (meer) duurzaam HRM

19 / 09 / 2013|

Acht jaar terug verscheen in dit tijdschrift het artikel “Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie” van Willem de Lange. Uitgangspunt was de stelling dat de onderneming die zegt maatschappelijk verantwoord te handelen – om geloofwaardig te zijn – in haar intern ondernemingsbeleid consistent gedrag moet vertonen. Een organisatie die met andere […]

Duurzaam lerende organisaties

09 / 12 / 2009|

Leidt uw organisatieontwikkeling tot uitputting of veerkracht?

Het thema ‘duurzaamheid’ doet onomkeerbaar zijn intrede in de wereld. Dat vervolgens gezocht wordt naar de connectie tussen duurzaamheid en leren door organisaties die duurzaamheid op de kaart willen zetten, is niet zo vreemd. Er valt immers nog veel te ‘leren’ willen we onze […]

Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie

20 / 03 / 2005|

Organisaties die zich als duurzaam willen profileren, moeten consistent zijn in hun gedrag en handelingen met betrekking tot de organisatie en het management van arbeid. Wanneer een organisatie deze interne consistentie ontbeert, is deze niet in staat om duurzaamheid uit te dragen. Denken geschiedt in termen van duurzaamheid in drie […]