Congres Leven Lang Ontwikkelen

Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen theorie en praktijk, kennis en beleid. Dit doet het tijdschrift door het open access publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen.

Het tijdschrift besteed veel aandacht aan de thema’s leven lang ontwikkelen, inclusieve arbeidsmarkt en vitaal werken. De afgelopen jaren is er door verschillende onderzoekers uit het lectorennetwerk Mens Werk en Organisatie over deze thema’s gepubliceerd in Tijdschrift voor HRM. Zo hebben we een themanummer over inclusieve arbeidsmarkt gehad en verschijnt momenteel (najaar 2022) een themanummer over leven lang ontwikkelen.

Hieronder hebben we op de drie thema’s een aantal relevante artikelen gepubliceerd. Klik op de links om bij de pdf’s te komen. Wil je meer weten, kijk dan in onze database. Wil je in de toekomst op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Leven Lang Ontwikkelen

Titel: Bouwstenen van een integrale leercultuur. Wat is nodig in het mkb?
Auteurs: Joost van der Weide, Luuk Collou, Stijn Visschedijk, Menno Vos, Stephan Corporaal
HR-professionals in kleinere bedrijven moeten de ontwikkeling van medewerkers centraal te zetten. Het creëren van een leercultuur waarin elementen van leren ontwikkelen aanwezig zijn én op elkaar zijn afgestemd, is (meer …)
Download als pdf

Titel:De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken in learning communities; de rol van bruggenbouwer
Auteur(s): Jeroen Bovens, Sofie Moresi, Nard van den Langenberg, Miranda Snoeren
Bruggenbouwers. Ze focussen op het bevorderen van samenwerken en transformatie. Maar houden zich ook bezig met het leren en ontwikkelen van individuen on organisaties. Maar hoe vind je ze en (meer …)
Download als pdf

Titel: Heel Holland Matcht?
Auteur(s): Erik Merx, Arjen Edzes, Harm van Lieshout
Werknemers zoeken op basis van vaardigheden, kan voor werkgevers grote voordelen hebben in de zoektocht naar goed personeel. En in een krappe en snel veranderende arbeidsmarkt is het vinden van de juiste werknemer geen sinecure. (meer …)
Download als pdf

Titel: Loopbaan APK’s gekeurd. Inventarisatie voor instrumenten van loopbaanbegeleiding
Auteur(s): Sarah Detaille, Derk-Jan Nijman, Jouke Post, Edwin Buijs, Jos Sanders
Een loopbaan APK is een instrument dat een individu helpt om inzicht te krijgen in de waarde van de eigen skills voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, en om op basis daarvan toekomstgerichte loopbaankeuzes te maken. Inmiddels zijn er in Nederland veel van deze instrumenten in gebruik. Een ( meer …)
Download als pdf

Titel: Het Skillspaspoort: Een eerste verkenning naar de wensen, behoeftes en randvoorwaarden van werkgevers
Auteur(s): Hafid Ballafkih, Najat Bay, Joop Zinsmeister
Een ‘skillspaspoort’ is in potentie een bruikbaar instrument voor een betere matching op de arbeidsmarkt. Dat vinden werkgevers. Toch voelen ze niet veel urgentie en voordat zo’n paspoort bruikbaar is, moet er nog het nodige gebeuren. Dat concluderen (meer …)
Download als pdf

Titel: De werkplek als leerplek: principes voor het ontwerp van een krachtige leer-werkomgeving
Auteur(s): Lilian Woudstra, José Cuperus, Derk-Jan Nijman, Jos Sanders
Elke werkomgeving kan een krachtige leer-werkomgeving zijn. Dat vindt onderzoeker Lilian Woudstra. Ze zocht uit op welke manier werk ingericht kan worden zodat het bijdraagt aan individuele ontwikkeling én aan de ontwikkeling van de organisatie. Ze komt in tot een set van dertien ontwerpprincipes (meer …)
Download als pdf

Titel: Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling
Auteur(s): Menno Vos, Vanessa Roelse, Linda Koopmans, Anna van dre Horst, Wouter van der Torre, Margreet Xavier, Inge van Nispen, Jos Sanders
De huidige arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit dat mensen zelf regie nemen voor hun eigen ontwikkeling. Om dat te bewerkstelligen is een integrale aanpak nodig, stelt lector Menno Vos van de Hogeschool Windesheim in zijn onderzoek Stimuleren van eigen regie (meer …)
Download als pdf

Titel: De robotarm als collega
Auteur(s): Milan Wolffgramm, Stephan Corporaal, Maarten van Riemsdijk
Er is werk aan de winkel voor HR-professionals op het gebied van de implementatie van mensgerichte techniek. Ondanks dat er volop geëxperimenteerd wordt met de inzet van ‘cobots’ (collaboratieve robots) is er nog te weinig oog voor de arbeidskwaliteit. En daar ligt (meer …)
Download als pdf

Inclusieve Arbeidsmarkt

Titel: HRM-uitdagingen rond de inclusieve arbeidsmarkt: inzichten uit praktijkgericht onderzoek
Auteur(s): Josje Dikkers, Hanke Drop, Paul van der Aa
Ontwikkelingen op het gebied van werk zorgen voor een tweedeling in de maatschappij. Er zijn hoogopgeleide ‘haves’ en lager opgeleide ‘have nots’. Een inclusieve arbeidsmarkt moet kwetsbare groepen betere kansen te geven en op die manier de kloof verkleinen. (meer …)
Download als pdf

Titel: Jonge professionals met psychische kwetsbaarheid: lust of last
Auteur(s): Joost van der Weide, Sjiera de Vries, Geertje Grooten
Jongeren met autisme, ad(h)d, angststoornis, borderline, depressie, anorexia of een andere psychische stoornis doen het op school steeds beter. Maar de overstap naar de arbeidsmarkt blijkt moeilijk. Meer tijd, betere begeleiding en tegelijkertijd ‘zo normaal mogelijk’ doen, moeten (meer …)
Download als pdf

Titel: Statushouders begeleiden bij de ‘inburgering’ op het werk: lessen voor HRM vanuit de praktijk
Auteur(s): Samir Garic, Sjiera de Vries, Joost van der Weide
De arbeidsparticipatie van statushouders is laag. Om de participatie te verhogen is speciale aandacht nodig, zowel voor de toeleiding naar arbeid, als wanneer de statushouder eenmaal aan de slag is. Dat schrijven onderzoekers Sjiera de Vries (meer …)
Download als pdf

Titel: Effectieve interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen tijdens de werving en selectie: een Delphi-studie
Auteur(s): Gerben Hulsegge, Helen Verhoef, Sophie Emmert, Claartje Thijs
Wat kunnen werkgevers doen om discriminatie tijdens de werving en selectie van medewerkers tegen te gaan? Maak de sollicitatieprocedure objectiever, veranderen de sociale norm – en leef deze na! – en zet in op bewustwording van stereotypen en vooroordelen (meer …)
Download als pdf

Titel: De complexiteit van het managen van diversiteit in teams
Auteur(s): Astrid Homan
De toenemende diversiteit op de werkvloer vraagt om gedegen management van deze verschillen door organisaties. Een groot aantal organisaties is al actief bezig met het vergroten van diversiteit en inclusie van medewerkers (zie bv. diversiteitinbedrijf.nl), maar er is meer nodig (meer …)
Download als pdf

Titel: Nederland kampioen in het onbenut laten van ICT-talent!
Auteur(s): Marlou Heskes en Manon Krabbenborg
Column: “Zij-instromers als deel van de oplossing voor tekort aan technici”, “Felle strijd om ICT-studenten: van school gelokt met dure auto en tekenbonus”, twee van de vele koppen die we tegenwoordig in het nieuws tegenkomen. Er is een schrijnend tekort aan technici. Maar toch (meer …)

Titel: Het succesvol aantrekken en onboarden van internationale kenniswerkers door het midden- en kleinbedrijf
Auteur(s): Anouk Schul, Kazimier Helfenrath, Marian Thunnissen
Met de krapte op de arbeidsmarkt is het ook voor kleinere bedrijven belangrijk om kenniswerkers uit het buitenland aan te trekken. Maar hoe doe je dat zonder de middelen van multinationals en met een heel andere bedrijfscultuur? Door een (meer …)
Download als pdf

Vitaliteit

Titel: De rol van grote levensgebeurtenissen bij langer doorwerken
Auteur(s): Karen Pak
Grote levensgebeurtenissen in het leven van werknemers kunnen grote veranderingen veroorzaken in het (langer) kunnen, willen en mogen doorwerken. Dat concludeert Karen Pak, universitair docent bij het Instute for Management Research van de Radboud Universiteit in (meer …)
Download als pdf

Titel: Duurzame inzetbaarheid in de industrie
Auteur(s): Karin Manuel
De industriële sector werkt nog te weinig ‘evidence-based’ als het gaat om duurzame inzetbaarheid. HR-afdelingen kiezen te weinig voor methoden die aantoonbaar effectief zijn. Ze moeten hiermee aan de slag om te zorgen dat medewerkers (meer …)
Download als pdf

Titel: De impact van het Generatiepact. Vijf casestudies over ervaringen en gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid
Auteur(s): Tinka van Vuuren, Klaske Veth
Zowel de jongere als de oudere medewerkers hebben een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. De oudere medewerkers vanwege een steeds langere loopbaan door de hogere pensioenleeftijd. De jongere medewerkers omdat ze vaak flexibele banen moeten accepteren. (meer …)
Download als pdf

Titel: Naar een duurzame toekomst?
Auteur(s): Joop Zinsmeister, Daniel Middelkoop, Marcel van Maanen
Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden nu en in de toekomst kunnen en willen blijven werken. In een continu veranderende en veeleisende werkcontext lijkt het beschikken over veerkracht een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. De vraag is (meer …)
Download als pdf

Titel: Werkgeversmaatregelen voor langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid
Auteur(s): Irene Niks, Swenneke van den Heuvel, Jos Sanders
In dit artikel kijken we naar trends in generieke maatregelen en maatwerkafspraken (i-deals) voor langer doorwerken en naar ontwikkelingen over tijd in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hierbij gaan we specifiek in op verschillen tussen (meer …)
Download als pdf

Titel: Bridge workers in uitzendwerk
Auteur(s): Beatrice van der Heijden, Hubert Korzilius, Annet de Lange, Klaske Veth
Dit artikel beschrijft een longitudinale studie naar de relaties tussen de bevlogenheid, inzetbaarheid en ervaren gezondheid van uitzendkrachten van 65 jaar en ouder (de zogenaamde bridge workers in uitzendwerk), aanwezigheid en gebruik van behoud- en ontwikkelingsgericht (meer …)
Download als pdf

Titel: De (on)gelukkige relatie tussen Covid-19 en werkgeluk
Auteur(s): Rosalie Reichardt-Mulder, Lieke Bezemer, Ming Ebbinkhuijsen
Het werkgeluk van werkenden daalt onder invloed van de Covid-19-crisis. Was het gemiddelde cijfer voor de crisis nog een 7,67, tijdens Covid-19 lag het gemiddelde op (meer …)
Download als pdf