Werk heeft belangrijke zingevende functies en heeft daardoor een potentieel positief effect op het leven van mensen: het biedt idealiter een inkomen, het zorgt voor sociaal contact, het geeft meer zin en regelmaat aan het leven en het draagt potentieel bij aan iemands eigenwaarde en welzijnsgevoel. Of en waarom mensen hun werk als zinvol ervaren, is dan ook van oudsher een belangrijk vraagstuk in het arbeidspsychologisch en -sociologisch onderzoek. In dit artikel zoomen Peggy de Prins, David Stuer en Ans de Vos (allen Antwerp Management School) in op de vraag welke verschillen bestaan in de gradatie en de determinanten van zinvol werk voor drie beroepsgroepen: de blue, white en grey collars. Waar de termen ‘blue en white collars’ gemeenzaam bekend zijn, is dat veel minder het geval voor de term ‘grey collars’. Het gaat stereotiep om de ‘grijze pakken’, om de kader- of de leidinggevende functies. Hoe diep of ondiep is het water tussen deze drie groepen wanneer het gaat om percepties van (determinanten van) zinvol werk? Het onderzoek toont aan dat blue collars minder het gevoel hebben zinvol bezig te zijn dan white en grey collars. Grey collars schatten hun werkkenmerken, -fit en -uitkomst over het algemeen het meest positief in. Zinvolheid moet dus extra aandacht krijgen bij die groepen die in een meer uitvoerende modus werken. Geruststellend is misschien dat de hefbomen om tot zinvolheid te komen min of meer identiek zijn binnen de drie groepen Op basis van de onderzoeksuitkomsten doen de auteurs aanbevelingen voor de praktijk en voor vervolgonderzoek.

Verder lezen? Download hier de pdf.
Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.

Lees ook:
Stress op het werk is dodelijk: waar is HRM?
Rekrutering via sociale media
Mindfulness voor leidinggevenden
Werknemersreacties op (Exclusief) Talentmanagement
Sleutelen aan je werk