Boeksignalering

Assessment Centers

22 / 01 / 2019|Boeken, Boeksignalering|

Signalering Door: Erik Jan van Dalen In 1982 verscheen Seegers’ eerste uitgave van het boek ‘Assessment Centers’. Na twee eerdere herzieningen, is er nu de nieuwste herziene versie bij Vakmedianet beschikbaar. De vorm en betekenis van online assessments ontbrak in de voorgaande editie (2006), maar staat nu prominent in de schijnwerpers. Net zoals leiderschap. Niet zozeer leiderschap in een organisatie, maar leiderschap van een organisatie: signaleert en ontwikkelt een leider het (verborgen) talent waarover medewerkers beschikken? Het boek is hybride qua doelgroep: Seegers zegt zich te richten op studenten en personeelsfunctionarissen.

Talent mobiliseren

22 / 01 / 2019|Boeken, Boeksignalering|

Door: Erik Jan van Dalen Als organisaties een beleid hebben voor talentontwikkeling, blijkt dat beleid lang niet altijd te werken. Sommige zijn zelfs stopgezet. Waarom? Thunnissen en Bos gebruiken hun inzichten uit wetenschappelijke effectevaluaties om te komen tot praktische antwoorden op deze vraag. Het boek is voorzien van voorbeelden van interventies en beleid. Tegelijkertijd is het geschikt voor studenten in het hoger HRM onderwijs, dankzij het wetenschappelijke fundament.

De kracht van organisch leiderschap

17 / 12 / 2018|Boeken, Boeksignalering|

De wendbaarheid van de klassieke organisatiestructuur met afdelingen schiet tekort als doorlopende innovatie noodzakelijk is. Van der Molen introduceert in zijn boek het organisch leiderschap als alternatief: een autonome cel of gelegenheidsteam rondom een inhoudelijke casus of klantgroep. Het boek van Van der Molen ligt dichtbij zelfsturende teams. Het verschil is dat organisch leiderschap wel een leider vereist. De leider stelt zich ten doel meer leiders te scheppen. En daarmee komt zelfsturing in beeld.

Het scrum modellenboek

17 / 12 / 2018|Boeken, Boeksignalering|

Erik Jan van Dalen over Het scrum modellenboek: Onlangs publiceerde Tijdschrift voor HRM een boekrecensie van het boek van Denning, Het tijdperk van Agile. Als de lezer dat heeft gelezen en aan de slag wil met praktische aanpakken, moet hij/zij het boek van Van der Wardt uit de kast halen. De auteur introduceert heel kort wat scrummen is en in lijn daarmee het Agile manifest. De rest van het boek bestaat uit zo’n 40 modellen, met per model een beschrijving op niet meer dan vijf pagina’s. Het boek leent zich bij uitstek voor praktische toepassing. Het is geen leesboek, het [...]

Gezond door werken

15 / 12 / 2018|Boeken, Boeksignalering|

Het bedrijfsbelang van Achmea ligt er duimendik bovenop. Maar als je door die laag heen prikt, heb je een boek in handen over een actueel vraagstuk: verzuim en de samenhang met gezond langer doorwerken. Reijmerink belicht het vraagstuk vanuit de gehele verzuimketen, met alle actoren daarin. Maar ook de rol en invloed van leiderschap komen aan bod. De wetenschappelijke basis is ronduit mager. De voeding vanuit praktische voorbeelden is des te groter. ISBN: 978 94 91549 95 3

Red de alfawolf

02 / 12 / 2018|Boeken, Boeksignalering|

Door: Erik Jan van Dalen Een alfawolf is leider van de groep. Een alfawolf durft grenzen te stellen én te handhaven. Hij of zij neemt initiatief en is dominant. Maar past zo’n type nog wel anno 2018? Jazeker, bijvoorbeeld in situaties van krimp of het verzilveren van nieuwe marktkansen. Buit en Appelo koppelen deze dominante leiderschapsstijl aan de hedendaagse focus op dienend en empathisch leiderschap. Hoe kan een alfawolf een effectief leider blijven na afloop van de realisatie van de krimp of het groeiscenario? De auteurs laten zien hoe de alfawolf wel degelijk bestaansrecht houdt en misschien wel onderbelicht blijft [...]

Veranderen als samenspel

27 / 11 / 2018|Boeksignalering|

Door: Erik Jan van Dalen Het woord ‘spel’ staat centraal in het nieuwste boek van Jaap Boonstra. Hij introduceert het spelmodel voor organisatie veranderingen. En tegelijkertijd zien we hierin de aloude, bekende verandermodellen terug. Maar wel dynamisch gebracht naar analogie van het spelen van een spel. Boonstra behandelt achtereenvolgens: Boonstra slaagt erin hiermee (opnieuw) een verfrissende dimensie toe te voegen aan de bestaande literatuur over verandermanagement. https://youtu.be/ChiYe-k6O-Y

Risicoleiderschap

17 / 09 / 2018|Boeksignalering|

Risicomanagement heeft iets stoffigs. Het wordt geassocieerd met statische en grootse analyses vanuit potentiële bedreigingen. Risicomanagers zijn vanuit dat beeld mensen die ‘spaken in het wiel’ kunnen steken en die een proces vertragen. Risicomanagement is een professionele discipline in (hoog-)risico-bedrijfstakken zoals olieproductie en procesindustrie. Maar ook in het projectmanagement zie je risicomanagement terugkomen. Martin van Staveren pakt het risicomanagement vanuit twee verfrissende invalshoeken op. Enerzijds de combinatie met leiderschap. En anderzijds de verbreding van de gangbare definitie van risico’s: niet meer uitsluitend bedreigingen, maar ook kansen. Risicogestuurd leiderschap is een vorm van aansturing die kansen pakt en bedreigingen mitigeert. En [...]

Hoe lang ben jij nog houdbaar?

24 / 08 / 2018|Boeken, Boeksignalering|

Het boek ‘Hoe lang ben jij nog houdbaar’ is zo’n typisch doe-boek zoals je dat van uitgeverij Thema mag verwachten. Je vindt checklisten en gespreksonderwerpen om concreet in gesprek te zijn én te blijven over duurzame inzetbaarheid. De concrete suggesties zijn gericht op de werkgever en op de medewerker. Dat maakt het boek voor beide doelgroepen interessant. De vorm is uitnodigend, de inhoud is concreet. Hoogstens zou je kunnen zeggen dat je her en der ‘verdrinkt’ in de hoeveelheid lijstjes en tips, maar afgezien daarvan is het boek een bruikbare aanvulling op alle andere literatuur over duurzame inzetbaarheid.

De essentie van high performance

04 / 07 / 2018|Boeken, Boeksignalering|

Met agile werken onderweg naar een high performance organisatie. Dit is in één zin de essentie van het boek van Stoppelenburg. Daarmee dekt de titel niet helemaal de lading. Stoppelenburg beschrijft weliswaar wat een high performance organisatie is, maar daarover zijn meer boeken verschenen. De kracht van dit boek ligt in de verbinding met Agile werken als weg daarnaar toe. Hij noemt vijf drijfveren en wijdt een hoofdstuk aan ieder daarvan. Dankzij tekstvakjes en veel figuren een goed leesbaar boek voor wie een spade dieper wil gaan om te komen tot een high performance organisatie.