Recensies

Mens & Markt: HRM-onderzoek op het hbo

30 / 09 / 2019|Categorieën: Boeken, Recensies|Label: , , , , , , |

Mens & Markt, besproken door Leni Beukema Mens & Markt: HRM-onderzoek op het hbo Martha Meerman was een van de eerste HRM-lectoren in ons land. De titel van haar leerstoel luidt: gedifferentieerd Human Resource Management. Bij haar afscheid als lector heeft zij samen met de leden van de kenniskring van het lectoraat een bundel gemaakt over HRM-onderzoek op het hbo. Het blijkt een belangrijke bijdrage aan het gesprek over de plaatsbepaling van praktijkgericht onderzoek naar HRM. De bundel bevat analyses van de ontwikkeling van praktijkgericht HRM-onderzoek op de Hogeschool van Amsterdam, onderzoeksverslagen, portretten van HRM-professionals en -onderzoekers en tekeningen en [...]

Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad

28 / 05 / 2019|Categorieën: Boeken, Recensies|

Tijdschrift voor HRM besteedt de laatste jaren meer aandacht aan de geschiedenis van HRM. Kennis van deze geschiedenis kan het inzicht vergroten in de ontwikkeling van organisaties, arbeidsrelaties en het `management’ daarvan en daarmee een bijdrage leveren aan het begrijpen van huidige en toekomstige ontwikkelingen op het vakgebied.

Businessarchitect & Verandermeester

01 / 04 / 2019|Categorieën: Boeken, Recensies|Label: , , , |

Ber Damen is bedrijfskundige en psycholoog. Hij is als partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master HRM aan de Hogeschool Advans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als bestuursadviseur, veranderkundige, organisatieontwerper en leiderschapsontwikkelaar.

Fit for the future: Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid

12 / 02 / 2019|Categorieën: Boeken, Recensies|Label: , , |

Rond arbeid is veel beweging en de vraag is hoe organisaties, medewerkers en arbeidsmarktregio’s daar het best op kunnen inspelen. Deze vraag staat centraal in dit boek bundel waaraan zo’n twintigtal bekende HRM-auteurs is meegewerkt. Ondanks deze verscheidenheid aan auteurs is er sprake van een duidelijke samenhang in de bijdragen. Nadat begonnen wordt met een schets van de voornaamste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (hoofdstuk 1) en de veranderende rol van HRM (hoofdstukken 2 en 3) volgt een bespreking van een aantal mogelijke instrumenten, zoals vitaliteitsmanagement binnen organisaties (hoofdstuk 5), skills for the future (hoofdstuk 6), hybride leeromgevingen in samenwerking met het beroepsonderwijs (hoofdstuk 7) en slim sleutelen aan `futureproof’ werk (hoofdstuk 8). Vervolgens wordt op de aanpakken en ervaringen in een drietal sectoren en één organisatie ingegaan, namelijk: Zorg en Welzijn (hoofdstuk 8 en 12), Transport en Logistiek (hoofdstuk 9), Onderwijs (hoofdstuk 10) en Alliander (hoofdstuk 11). Het boek wordt afgesloten met conclusies over implicaties van de veranderingen van werk voor werkenden, organisaties en de rol van HRM

Organisational Roadmap towards Teal Organisations

01 / 02 / 2019|Categorieën: Boeken, Recensies|

Als je al wat langer op een bepaald gebied meeloopt, is het soms moeilijk thema’s die in het verleden al veelvuldig naar voren zijn gekomen goed in te schatten op hun relevantie voor de huidige tijd. Een soort wet van de remmende voorsprong op individueel niveau. Mij overkwam dat bij het thema zelfsturende teams. Toen dit onderwerp recent weer voorbij kwam was mijn eerste reactie dan ook: daar gaan we weer (voor de zoveelste keer). Maar na lezing van bovengenoemd boek ben ik daar toch anders over gaan denken. Wellicht waren eerdere pogingen tot invoering van zelfsturende teams in organisaties [...]

Het tijdperk van Agile: Hoe slimme bedrijven hun manier van werken transformeren

27 / 11 / 2018|Categorieën: Boeken, Recensies|Label: , , |

Willem de Lange bespreekt Het tijdperk van Agile: Ik heb in de loop der tijd heel wat boeken van managementgoeroes zien passeren. In Search of Excellence (Peters & Waterman), Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren (Ulbo de Sitter), The Machine that Changed the World (Womack c.s.), om er maar een paar te noemen. Al deze boeken hebben gemeen dat zij zich afzetten tegen de traditionele, bureaucratische organisaties (al dan niet geschoeid op tayloristische principes). Allemaal hebben ze het over radicale hervormingen, het management moet totaal anders, medewerkers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen et cetera. Veelal representeren deze boeken en hun [...]

Het nieuwe belonen

08 / 07 / 2018|Categorieën: Boeken, Recensies|

Ritchie de Blieck: Tien jaar na het verschijnen van Beter belonen in organisaties van Henk Thierry (3de herziene druk), publiceert Kilian Wawoe zijn visie op hoe het beter kan met belonen. Eindelijk weer een (Nederlandstalig) boek over belonen. Een onderwerp dat naar mijn mening ten onrechte een ondergeschoven kindje is in de HR-literatuur. Kilian Wawoe is momenteel een van de weinigen aan de Nederlandse universiteiten die zich bezighoudt met belonen. De beperkte aandacht voor belonen in HR-onderwijs en wetenschap staat in schril contrast tot de publieke opinies en aandacht. In de afgelopen tien jaar is er een verwoed publiek debat [...]

Kwantitatief, bedrijfskundig personeelsmanagement

19 / 04 / 2018|Categorieën: Boeken, Recensies|

Erik Jan van Dalen: Het gebeurt niet zo vaak: De publicatie van een Nederlandstalig HRM boek over kwantitatief, bedrijfskundig personeelsmanagement. Rond de jaarwisseling 2017-2018 is het niet één, maar twee keer raak. Min of meer tegelijkertijd zien twee boeken over dit onderwerp het levenslicht. Het betreft HR analytics, een 7e zintuig voor de moderne HR professional onder redactie van Luc Dorenbosch en Tony Brugman en Personeelsmanagement nader becijferd van Karin Potting. In ‘de strijd’ om duurzame inzetbaarheid, talentmanagement, leiderschap en verandermanagement, delft kwantitatief personeelsmanagement veelal het onderspit bij HR-professionals. De boeken van Potting en Dorenbosch et al. laten zien hoe [...]

Workplace Innovation volgens het European Workplace Innovation Network (EUWIN)

09 / 03 / 2018|Categorieën: Boeken, Recensies|

Sjiera de Vries: Het is belangrijk dat organisaties (blijvend) ontwikkelen en innoveren. Workplace Innovation (WI1) gaat er vanuit dat daarbij niet alleen aandacht moeten zijn voor technologische innovatie, maar vooral ook aan sociale innovatie. Immers, mensen zijn het belangrijkste kapitaal in organisaties, zoals onder andere wordt verwoord in theorieën als de Resource Based View of the Firm. Daarnaast zijn veranderingen in de manier van werken essentieel voor het effectief benutten van technische innovaties. Verder lezen? Download hier de pdf. Bibliografische gegevens Titel: Workplace innovation: Theory, research and practice. Auteur(s): P.R.A. Oeij, D. Rus & F.D. Pot Uitgeverij: Springer

Leerboek HRM

14 / 11 / 2017|Categorieën: Boeken, Recensies|

Erik Jan van Dalen: Aan het begin van dit kalenderjaar verscheen de derde druk van Leerboek HRM van Kluytmans en Kampermann. Hét Leerboek HRM, zou je bijna kunnen stellen. Want het is ‘standaard’ kost voor zo’n beetje iedere HRM-student in het HBO in Vlaanderen en Nederland. En wees eerlijk, hebben niet ook veel (lang geleden afgestudeerde) HRM-professionals het boek nog steeds in hun kast staan omdat het zo’n compleet overzicht geeft van het HR-vakgebied? Ik in elk geval wel. In mijn kast staat de tweede druk uit 1993. Met veel nieuwsgierigheid heb ik kennis gemaakt met de grondig herziene druk [...]