Talentmanagement

Futureproof Talentmanagement

09 / 01 / 2023|

Rob van den Berg houdt een pleidooi voor het maken van een stap van HRM naar people development. Dat pleidooi is gebaseerd op zijn jarenlange ervaring als HR-professional.

Talent in bedrijf

22 / 03 / 2022|

De tien waardevolste wetenschappelijke publicaties over talentmanagement van de afgelopen vijf jaar. En de vertaling van de kennis en inzichten daaruit naar de dagelijkse praktijk van het managen van talent in organisaties.

Talent management

22 / 12 / 2016|

Towards a more inclusive understanding Talent management is an organization’s line of life: It is of vital importance to organizational viability and business success. In a majority of organizations, talent management aims at maximizing organizational profits by selectively investing in a small group of high-performing, high-potential employees (exclusive approach). In recent years, however, interest in an alternative, more inclusive approach to talent management has been growing because broad investments in talent development across the workforce are deemed effective in enhancing overall employee well-being. While both approaches bring about certain advantages and disadvantages, inclusive talent management is a particularly timely response [...]

Talentmanagement en de rol van de leidinggevende

03 / 08 / 2016|

Een bespreking van drie recent verschenen boeken Sinds McKinsey in het begin van deze eeuw de ‘war for talent’ heeft uitgeroepen, is er enorm veel over het fenomeen geschreven. Wie bij internetwinkel managementboek.nl zoekt naar boeken over talent en talentmanagement vindt meer dan duizend producten. We weten uit empirisch onderzoek dat de rol van de leidinggevende in de uitvoering van talentmanagement van cruciaal belang is (o.a. Buttiens, 2016; D’Annunzio-Green, 2008), maar dat de manager vaak nog onvoldoende ondersteund wordt in zijn rol en bijdrage aan talentontwikkeling van zijn of haar medewerkers. We bespreken hier drie recent verschenen boeken over de [...]

Karin Manuel

17 / 06 / 2014|

Het effect van employability op organisatieflexibiliteit en flexicurity: een vergelijking tussen de non-profitsector en de profitsector Dit artikel geeft inzicht in de manieren waarop vierenzestig organisaties uit zestien branches in Nederland de employability van hun medewerkers bevorderen, wat de effecten daarvan zijn op de organisatieflexibiliteit in deze branches en welke impact dat heeft op de mate van hun flexicurity. Uitgangspunt is de stelling dat het nodig is te investeren in de employability van medewerkers om een flexibele organisatie te ontwikkelen en te continueren. De non-profitsector wordt naast de profitsector gezet en deze worden met elkaar vergeleken. Doordat hun dynamieken anders [...]

Strategische personeelsplanning: hoe pak je het aan?

02 / 04 / 2014|

>Van de redactie Evers en Freese gaan in op de vraag op welk niveau strategische personeelsplanning (SPP) geïmplementeerd moet worden. Doe je dat centraal of decentraal? Ook belichten zij de verschillende rollen van de betrokken partijen in het planningsproces. Uit een uitgebreide casestudy bij universiteiten worden succes- en faalfactoren naar boven gehaald ten aanzien van het (de)centralisatievraagstuk die ook van belang zijn voor andere grote organisaties. Inleiding De laatste jaren is al veel geschreven over SPP. SPP is een belangrijk HR-thema. Het wordt als derde prioriteit gezien door 486 HR-managers in Nederland, na kostenbesparingen en opleiding en ontwikkeling (TNS NIPO, [...]

Behoefte aan een (meer) duurzaam HRM

19 / 09 / 2013|

Acht jaar terug verscheen in dit tijdschrift het artikel “Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie” van Willem de Lange. Uitgangspunt was de stelling dat de onderneming die zegt maatschappelijk verantwoord te handelen – om geloofwaardig te zijn – in haar intern ondernemingsbeleid consistent gedrag moet vertonen. Een organisatie die met andere woorden claimt duurzaam te ondernemen is pas geloofwaardig wanneer het duurzaamheidsdenken ook terug te vinden is in de organisatie en management van het personeel. Anno 2013 geldt dit uitgangspunt nog steeds. Nog steeds toont onderzoek aan dat de trein die rijdt onder de vlag ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO) op kruissnelheid [...]

Human Resource Development in veranderend perspectief

13 / 12 / 2012|

Personeelsontwikkeling of Human Resource Development (HRD) krijgt tegenwoordig veel aandacht, zowel in professionele als in wetenschappelijke literatuur. De aandacht voor wetenschappelijk onderzoek naar HRD is relatief laat op gang gekomen, later dan onderzoek naar andere HR-domeinen, terwijl de aandacht voor personeelsontwikkeling in de praktijk diverse golfbewegingen heeft gekend (Thijssen, 2003).

I-deals en rechtvaardigheid

21 / 06 / 2012|

Het effect van talentdifferentiatie Medewerkers uiten steeds vaker de behoefte aan individualisatie van (aspecten van) hun arbeidsrelatie. Een middel om dit te realiseren is het sluiten van i-deals. Het idee van deze i-deals is dat ze voor beide partijen (medewerker en werkgever) positief uitwerken. Er is echter nog veel onduidelijk over het effect van i-deals op andere medewerkers in de organisatie, bijvoorbeeld in termen van het gevoel van rechtvaardigheid. Ook is het niet altijd duidelijk voor organisaties wie i-deals hebben gesloten en of dat nu gewenst is of niet. In dit artikel presenteren we de resultaten van een onderzoek naar [...]